Hvad skal du være opmærksom på omkring familievold?

marts 9, 2023 0 Af admin

Vold i familien er et alt for almindeligt problem, der rammer mange familier rundt om i verden. Den kan antage mange former, lige fra fysisk vold til følelsesmæssig og psykologisk vold. Ofre for familievold omfatter alle, der bor i samme husstand som voldsmanden, herunder børn og ældre.

Hvis dit barn er eller har været udsat for direkte eller indirekte familievold, bør du sørge for det får ordentlig støtte til at bearbejde traumet.

Indirekte familievold

Ud over de direkte ofre for vold i familien er der også indirekte ofre som f.eks. naboer og andre familiemedlemmer, som kan blive påvirket af stress og spændinger i forbindelse med vold i hjemmet.

Børn som ofre for vold i hjemmet

Børn er særligt sårbare over for virkningerne af vold i familien, da de måske ikke forstår, hvad der sker, eller hvorfor det er forkert. Det traume, der opstår, når de er vidner til eller oplever vold i hjemmet, kan have en varig indvirkning på deres mentale sundhed og udvikling. Selv små børn, der ikke direkte udsættes for voldshandlinger, kan blive negativt påvirket af at leve i en atmosfære af frygt, angst og usikkerhed.

Hvad gør du hvis der er vold i familien?

Står du over for familievold, er det vigtigt at du søger hjælp. Tal med en voksen person, du har tillid til, eller kontakt en hjælpetelefon for vold i hjemmet. Hvis du er i umiddelbar fare, skal du ringe 112.

For at forebygge fremtidige handlinger af familievold skal du udarbejde en handlingsplan og overveje at søge professionel hjælp hos en rådgiver eller terapeut. Hvis du gør noget ved det nu, kan det gøre hele forskellen i forhold til at beskytte dig selv og andre mod yderligere skade.

Ved at være opmærksom på tegn på familievold, og hvordan volden påvirker enkeltpersoner og familiemedlemmer, kan vi alle gøre vores del for at forhindre, at det sker, og hjælpe ofrene med at søge sikkerhed og støtte.