Så meget såsæd skal der bruges på marken

juni 22, 2022 0 Af admin

Dette er en af de vigtigste og vanskeligste beslutninger, som en landmand skal træffe. Mængden af såsæd, der kommer ud på marken, afhænger af mange faktorer, herunder afgrødetypen, jordbundsforholdene, vejret og landmandens egen erfaring.

Forskellige afgrøder kræver forskellige mængder frø. Hvede kræver f.eks. ca90 kg pr. hektar, mens ris kun kræver ca. 60 kg.

Jordtypen har også indflydelse på den mængde frø, der er nødvendig. Sandjord kræver mere frø end lerjord, fordi frøene har større chance for at blive skyllet væk i sandjord.

Vejrforholdene kan også påvirke mængden af frø, der er nødvendig. Hvis det bliver en tør sæson, kan landmændene være nødt til at så mere frø for at sikre, at der er nok fugt til, at planterne kan vokse.

Landmandens egen erfaring er også en faktor, når det skal afgøres, hvor meget frø der skal sås. En erfaren landmand vil vide, hvor meget frø der er nødvendigt for en bestemt mark, og han vil også vide, hvordan han skal justere mængden af frø i henhold til betingelserne.

Prøv en udsædsberegner

Hos Fjordland har landboforeningens eksperter udviklet et særligt stykke software, som kan bruges til at beregne hvor meget udsæd, landmanden skal bruge under forskellige forhold. Udsædsberegneren tager hensyn til afgrøde, såtidspunkt og jordkvalitet, og giver således en god indikation af, hvor meget udsæd, der skal benyttes for det optimale afkast. Ofte er udsædsmængden langt mindre, end man skulle tro. Du kan selv prøve udsædsberegneren her.

Andre faktorer

Generelt vil landmændene så mere frø end nødvendigt for at sikre en god afgrøde. Det skyldes, at nogle af frøene ikke vil spire, og at nogle af planterne ikke vil producere nok korn. Det er bedre at have for meget frø end for lidt.

Også markens placering og jordens kvalitet spiller ind. Frøet skal sås på et sted, hvor der er nok sollys, vand og næringsstoffer til, at planterne kan vokse.

Det bedste tidspunkt at så frøene på er om foråret, når vejret er varmt og der er masser af regn. Det skyldes, at planterne har brug for varme og fugt for at spire og vokse.

Hvis frøene sås for tidligt eller for sent, kan det også påvirke afgrøden. Hvis frøene sås for tidligt, har de måske ikke tid nok til at spire og vokse, inden det varme sommervejr kommer. Hvis de sås for sent, har planterne måske ikke tid nok til at modne og producere korn, før det kolde vintervejr sætter ind

Landbruget som erhverv og kilde til fødevarer

Begrebet landbrug kan defineres som produktion af afgrøder og husdyr til menneskeføde. Landbruget er en vigtig del af alle landes økonomi og er et af menneskehedens ældste erhverv.

Landbruget er en vigtig kilde til fødevarer, fibre og andre råmaterialer til industri og handel. Verdens befolkning vokser med en hastighed på ca. 1,9 procent om året og forventes at nå op på 9,7 milliarder i 2050. Det betyder, at efterspørgslen efter fødevarer, fibre og andre landbrugsprodukter også er stigende. Landbruget er derfor en kritisk sektor i økonomien, som giver millioner af mennesker i hele verden et levebrød.

Verdensbankgruppens arbejde inden for landbrug fokuserer på støtte til regeringens bestræbelser på at skabe et gunstigt miljø for sektoren og på at fremme investeringer fra den private sektor i landbruget. Bankgruppen støtter også landbrugsforskning og rådgivningstjenester, som spiller en central rolle for at forbedre produktiviteten og øge indkomsterne.