Sådan foregår en begravelse

februar 8, 2022 0 Af admin

En begravelse eller en bisættelse er det sidste farvel til en afdød. Det er en højtidelighed, hvor alle pårørende tager afsked med én de har kær. Døden er desværre en del af livet, og derfor er der mange, der allerede har oplevet et dødsfald tæt i familien. Men hvis du ikke her, er der nok noget, du stadig har til gode. En dødsfald og en begravelse er nemlig noget, vi alle sammen kommer til at opleve på et tidspunkt i vores liv. Vi har derfor her lavet en lille oversigt over, hvad du kan forvente, når du skal til begravelse.

I første omgang skal begravelsen planlægges. Her er der tale om alt det praktiske i forbindelse med dødsfaldet, f.eks. valg af kiste, urne og gravplads, bestilling af blomster, bestilling af rustvognskørsel og meget mere. Derudover handler det selvfølgelig også om at vælge sange og salmer og tekster fra biblen for at give den afdøde en smuk afsked. Det kan være en tidskrævende proces, og det er lige netop derfor, at mange vælger at alliere sig med en bedemand, så de ikke sidder med det hele selv midt i sorgen. Læs mere om bedemandens arbejde her.

Når det kommer til selve dagen, foregår en begravelse ofte således:

Organisten indleder begravelsen med et musikstykke, mens gæsterne samler deres tanker. Herefter synger man en salme og præsten hilser alle i kirke fra alteret. Præsten beder så en bøn og man synger en salme mere. Præsten holder så en tale for den afdøde, enten ved kisten eller fra prædikestolen. Herefter synger man en salme mere, inden kisten så bliver båret ud til gravstedet. Det er ofte nære pårørende, der bærer kisten. Resten af gæsterne følger så med kisten ud.

Ved gravstedet er de pårørende med til at sænke kisten ned i jorden. Præsten beder endnu engang en bøn og derefter sker jordpåkastelsen. Her kaster præsten jord på kisten tre gange med ordene: “Af jord er du kommet, til jord skal du blive, af jorden skal du igen opstå.” Afslutningsvist beder alle så fadervor i fællesskab, præsten lyser velsignelsen og man synger sammen en salme ved graven.

Der kan selvfølgelig være små variationer, men det er sådan en traditionel begravelse foregår. Efter begravelsen, plejer den nære familie at holde en mindesammenkomst, hvor familie og venner kan dele historier om den afdøde.