Sådan kan healing og clairvoyance hjælpe dig

juni 8, 2022 0 Af admin

Befinder du dig et sted, hvor du er i tvivl om, hvad dit næste skridt er? Det kan være, at du måske ikke føler dig glad eller påvirket af din fortid, og dermed søger afklaring på dette. Med hjælp fra den åndelige verden kan du gennem healing og clairvoyance få skabt et overblik over din fortid, nutid og fremtid og dermed forme dit perspektiv på dit liv.

Clairvoyance er et ord sammensat af to franske ord, clair og voir, der tilsammen former ordet klarsyn. En clairvoyant, det vil sige personen, der udfører clairvoyance, besidder evner til at få informationer om en ting, et menneske eller et andet sted via sanser, der ligger udenfor vores normale sanser. En dygtig clairvoyant kan opsamle de mindste sanseindtryk, følelser og energi, som du udsender.  

Hvis du ønsker hjælp til, hvordan du skal arbejde med dine problemer samt hvor du skal søge hen, så kan clairvoyance give dig nogle gode redskaber. Dog er det vigtigt at understrege, at clairvoyante ikke giver dig endegyldige sandheder, men derimod giver de dig råd, som du bestemmer frit, om du vil følge.

Clairvoyance kan hjælpe dig, hvis du:

  • Ønsker at få det meste ud af livet samt råd til, hvordan du kan arbejde med dine problemer, og hvad du skal gøre fremadrettet.
  • Ønsker hjælp til at blive guidet i den rigtige retning.
  • Føler dig fortabt eller forvirret over livet.
  • Har behov for at dykke konkret og helt specifikt ned i dine problemer.
  • Mangler hjælp til at få afklaret, hvilke valg du står overfor.

Alt i alt så kan clairvoyance hjælpe dig med at forstå livet samt benytte værktøjer til, at du får det godt med dig selv og dit liv.

Healing og clairvoyance
Healing og clairvoyance supplerer hinanden rigtig godt. Ved begge healer du din gamle men også nye sår ved at kigge på de ting, der ligger i din fortid, nutid og fremtid.

Alle mennesker såvel som dyr og genstande indeholder energi. Energier er i os alle, og de flyder igennem vores organer, celler og hormoner. Energi påvirker os alle både positive såvel som negative. Ved healing kan disse energier påvirkes.

Følelser og energier kan blive frigivet under en clairvoyance og healing kan rense din energi samt tilføje fornyet energi.