Spiseforstyrrelser behandling

maj 12, 2022 0 Af admin

Personlighedsforstyrrelse som samtidig psykisk lidelse – herunder spiseforstyrrelser ved psykolog og ph.d. Sebastian Simonsen

Forskellige psykiske lidelser forekommer ofte samtidig. Blandt de lidelser som ofte komplicerer behandlingen af f.eks. spiseforstyrrelser, angst og depression er personlighedsforstyrrelse.

I dette oplæg fokuseres der på viden om personlighedsforstyrrelse, og hvordan det kan påvirke behandlingen:

  • Hvad er personlighedsforstyrrelse?
  • Hvordan kan man opfatte samspillet mellem flere samtidige psykiske lidelser
  • Specifikke sammenhænge mellem personlighedsforstyrrelser og andre psykiske lidelser
  • Generelle opmærksomhedspunkter i behandlingsarbejdet

 

Ca. en tredjedel af personer med BED har også en personlighedsforstyrrelsesdiagnose. Nogle har flere. De hyppigst forekommende personlighedsforstyrrelser er borderline, ængstelig/evasiv og tvangspræget personlighedsforstyrrelse (Friborg, 2014; Tuschen-Caffier & Schlüssel, 2005).

Det er vigtigt at være opmærksom på, at overspisning også kan ses som et symptom på personlighedsforstyrrelse, således at overspisninger (og evt. opkastninger) udspringer af manglende impulskontrol frem for et symptom på en spiseforstyrrelse. Her kan overspisningerne ses på linje med misbrugsadfærd, stort pengeforbrug eller promiskuøs adfærd. Indgående kendskab til personlighedsforstyrrelser kan altså være vigtig både med hensyn til komorbiditet og differentialdiagnostik. Når spiseforstyrrelse er koblet med personlighedsforstyrrelse, kan det medføre et mere langvarigt og behandlingskrævende behandlingsforløb, og den ambivalens, som er almindelig ved spiseforstyrrelser (se kapitel 1), kan blive forstærket ved komorbid personlighedsforstyrrelse. En systematisk udredning af personlighedspatologi kan være vigtig for at kunne tilpasse behandlingen til den enkelte patient.

Sebastian Simonsen, PhD & konstitueret forskningsleder, Psykoterapeutisk Center Stolpegård, Region Hovedstadens Psykiatri. Sebastian har igennem en lang årrække arbejdet både i klinik og forskning med personlighedsforstyrrelser, mentalisering og psykoterapi. Aktuelt sidder han bl.a. i kernegruppe for oversættelse og implementering af ICD-11 under sundhedsstyrelsen og er på den baggrund godt inde diagnostisk praksisser både aktuelt og som det ser ud i fremtiden. 

 

Praktisk information

Arrangementerne foregår torsdag d. 25. august 2022 kl.15.00-18.00 fra kl. 15-18 i vores lokaler: Thoravej 35, 1. sal, 2400 København NV. Der er gratis parkering i 3 timer – husk parkeringsskiven.

Pris: 450 kr. inklusiv forfriskning.

Tilmelding sker efter ”først-til-mølle-princippet” ved at sende dit fulde navn, tlf.nr., titel & arbejdssted (cvr.nr) og evt. EAN-nr. til [email protected]

Du er først sikret en plads, når betalingen er foretaget. Ved færre end 10 tilmeldinger aflyses eftermiddagen og beløbet refunderes.

Om temaeftermiddage

Temaeftermiddage i Kompetencecenter for spiseforstyrrelser er faglige eftermiddage, hvor vi inviterer eksperter fra forskellige specialer til at afholde workshops om relevante temaer eller faglige problemstillinger. Temaeftermiddagene er målrettet professionelle inden for alle fagområder, der arbejder med behandling, undervisning, rådgivning eller psykoterapi.

Der vil typisk være et oplæg af 1½-2 timers varighed med mulighed for spørgsmål og dialog og derefter tid til ”networking” og en lille forfriskning.

Om Kompetencecenter for spiseforstyrrelser

Kompetencecenter for spiseforstyrrelser er etableret af tidligere behandlere fra Psykoterapeutisk Center Stolpegård i Gentofte og Rigshospitalets Anoreksiklinik. Kompetencecentret ledes af psykolog Birgitte Hartvig Schousboe og klinisk diætist Lene Kiib Hecht, begge med mange års ledelseserfaring fra Region Hovedstadens Psykiatri.
Behandlerteamet består af autoriseret sundhedspersonale som psykologer, sygeplejersker, kliniske diætister, speciallæge i psykiatri og fysioterapeut.

Vi kombinerer lang erfaring fra psykiatrien med den nyeste viden og tilbyder udredning, behandling, rådgivning, undervisning og supervision. Vi tilbyder behandling af spiseforstyrrelser – ofte i kombination med angst, OCD, traumer og depression, og vi har særlig viden om spiseforstyrrelser i relation til graviditet, diabetes, PCO og bariatrisk kirurgi.