Udsugning: Hvilke farer er der ved dårlig luftkvalitet på arbejdspladsen

februar 14, 2023 0 Af admin

Hvad er dårlig luftkvalitet?

Når man snakker om dårlig luftkvalitet så taler man om indholdet af partikler og gasser i luften, som kan være skadende for helbredet. Luftkvalitet forringes når der sker en forurening af luften, og derfor er det vigtigt at etablere effektiv udsugning. Luftkvaliteten vurderes ud fra niveauet af en række stoffer, som er skadelige når værdierne når over en vis grænse. Der er forskellige farer ved at have en ringe luftkvalitet på arbejdspladsen. Medarbejderne kan opleve åndedrætsforstyrrelser, samt en øget risiko for alvorlig sygdom. Nogle vil opleve hovedpine og træthed, hvilket ofte påvirker produktiviteten.

Hvordan kan arbejdsgiveren sørge for at luftkvaliteten er god?

For at sikre en god luftkvalitet på arbejdspladsen før arbejdsgivere sørge for at følgende foranstaltninger foretages:

 • Foretag regelmæssig rengøring og vedligehold på ventilationssystemet, klimaanlæg, ventilatorer, affugtere
 • Medarbejderne skal have adgang til frisk luft, på de tidspunkter det er muligt
 • Der må ikke ryges inden døre. Rygningen skal foregå udenfor
 • Installation af brandslukkere og røgalarmer alle steder på arbejdspladsen¨
 • Undgå at bruge maling med højt indhold at flygtige organiske forbindelser (VOC)
 • Sørg for ventilation og udsugning og ventilation ved forbrændingsprocesser som svejsning og lodning.
 • Brug et hygrometer til at overvåge luftfugtigheden indenfor.
 • De medarbejdere som udsættes for farlige materialer, skal bære personligt beskyttelsesudstyr.
 • Vælg rengøringsmidler som er så naturlige som muligt, for at undgå kemisk behandlede produkter.
 • Mål med ofte luftkvaliteten med en luftkvalitetsmåler.
 • Tilskynd medarbejdere til at tage frisk luft med mellemrum.

Tag ansvar for at skabe ren luft

Når arbejdsgivere tager ansvar for at sikre god luftkvalitet indendørs, er arbejdsgiveren aktivt med til at skabe et sundere arbejdsmiljø for alle medarbejdere. Virksomheden vil opleve en forbedring i produktiviteten, og en reducering i sygefravær som forårsages af ringe luftkvalitet. God indendørs luftkvalitet bidrager også til langsigtet beskyttelse mod de sundhedsrisici som ringe luftkvalitet kan medføre. Arbejdsgiver har i sidste ende ansvar for at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø på arbejdspladsen.