Body SDS bliver mere og mere populært

november 9, 2021 0 Af admin

Igennem særligt det seneste årti, er der sket et skred i måden, hvorpå vi passer på os selv. Det er som om, at mænd (ja, også mændene er kommet med på vognen) og kvinder er blevet gode til at tilgodese deres egen fysik og psyke, så de lever et bedre liv.

Med tanke på det ofte hektiske hverdagsliv, er det kun en god ting, at der bliver taget hensyn til en selv. For nok er det nobelt at have blik for andre og være et rummeligt menneske, som kan tage hensyn. Men har man overhovedet overskud til den slags, hvis ikke man også passer på sig selv? Næppe.

En af de ting som bliver mere og mere populært, er Body SDS. Vi vil her se nærmere på, hvorfor der er tale om en god behandlingstype.

Godt for kroppen, godt for sjælen

Hos en psykolog får du styr på tankerne. Hos en fysioterapeut får du rettet ryggen ud. Hos en massør får du løsnet musklerne op. Men hvad sker der, når du besøger en behandler inden for feltet Body SDS? Svaret er, at der faktisk sker lidt af det hele!

Body SDS er ikke fastlåst på en bestemt form for behandling. Tværtimod anskuer behandlingsformen kroppen og sindet på baggrund af det individ, der kommer med en unik problemstilling. Kroppen er en kompleks mekanisme, der ikke kan reduceres til ét facit for en behandling. En kropsterapeut vil derfor møde dig og tale med dig om både ting der stresser dig psykisk samt kroppens ømme steder. Hernæst vil kropsterapeuten begynde af arbejde med dig med en holistisk tilgang. Det betyder, at der ikke blot bliver konstateret, at du kan blive ”fikset” med f.eks. tryk i nakken. Der vil snarere være tale om, at man kombinerer det at f.eks. give massage med eksempelvis samtaleterapi. Simpelthen fordi kroppen og sindet hænger uløseligt sammen og skal anskues samlet set.

Dette perspektiv giver ikke blot god mening, men vinder ind hos mange danskere, som lader sig behandle med afsæt i den holistiske tanke.  Interesseret i behandlinger med Body SDS i Kolding – så besøg Kropsfundamentet, hvor netop filosofien om en samlet krop og et samlet sind ligger til grunds for din behandling.