Vælg den rette A kasse

Vælg den rette A kasse

februar 10, 2021 0 Af admin

Er du ikke medlem af en a kasse i dag, så bør du overveje det. Et a kasse medlemskab giver dig ret til dagpenge, som er en ydelse du kan modtage hvis du bliver ledig. Det er et sikkerhedsnet som er godt at have. Mange tror fejlagtigt at de altid kan få kontanthjælp, men dette er ikke tilfældet. Du skal for det første være over 30 år, og må ikke eje noget der har værdi af mere end 10.000 kr. Desuden bliver du modregnet i ydelse hvis din ægtefælle eller har en indtægt over et vist beløb.

Er prisen på kontingentet vigtigt?

Der findes en lang række a kasser i Danmark. Du skal betale et kontingent hver måned for at være medlem. Størrelsen på kontingentet varierer lidt fra a kasse til a kasse, og det månedlige kontingent ligger ca. fra 460-520 kr.

Som det fremgår er der ikke den store forskel i priserne, det skyldes at kontingentet består af to dele. Et statsbidrag som er er på 357 kr. pr. måned i 2021, som er det samme beløb hos alle danske a kasser. Den anden del er et administrationsbidrag, som går til direkte til a kasserne, og det er det beløb som gør at priserne varierer.

En ting er prisen, noget andet er hvad du får for pengene. Der er forskel på hvilken service den enkelte a kasse leverer, og enkelte a kasser er specialiseret imod bestemte faggrupper, og de kræver at deres medlemmer beskæftiger sig indenfor specifikke faggrupper. Andre billige a kasser godtager alle faggrupper, og det man så skal spørge sig selv om, det er om de kan levere en ligeså god service, som en a kasse der er specialiseret indenfor dit arbejdsfelt.

A kassens funktioner

Den primære funktion er selvsagt at udbetale dagpenge til deres medlemmer. De har også et ansvar for at hjælpe ledige tilbage i arbejde, det kan være støtte i forskellige former, f.eks. samtaler, kurser, opdatering af CV og diverse arrangementer som kan hjælpe deres medlemmer. Der kan være stor forskel på hvor meget ”ekstra” den enkelte a kasse tilbyder, og det er værd at undersøge i forbindelse med valg af en ny a kasse.

Du skal have været medlem af en a kasse et år før du berettiget til dagpenge. Er du ledig skal du være jobsøgende for at bibeholde retten til dagpenge. Det er desuden a kassens opgave at holde øje med medlemmets situation og indberette det videre til jobcenteret.

Dagpengesatsen

Er du fuldtidsforsikret, så er man i 2021 berettiget til at få 19.322 kr. før skat hvilket svarer til 231.864 kr. på et helt år. Er du deltidsforsikret, så er satsen på 12.881 kr. om måneden hvilket svarer til 154.572 kr. om året.

Har du i dag et højtlønnet arbejde, så kan der være et stort spring ned til dagpengesatsen. Det betyder at flere ikke finder tilbuddet om a kasse så attraktivt. Det har en lang række a kasser dog prøvet at imødekomme ved at tilbyde en lønsikring. Det er en ekstraforsikring, hvor man mod at betale mere hver måned bliver sikret et højere månedligt beløb. Det er også muligt hos enkelte selskaber at tegne en lønsikring uden om a kasserne. Er du interessere, så kan du her finde en billig lønsikring.